header of GE web
ติดต่อเรา
วิทยาเขตพัฒนาการ
kbu map p
(คลิกรูปแผนที่เพื่อขยาย)

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 3
Tel: 02-320-2777 ต่อ 1326, 3313, 1314
Fax: 02-321-4444
E-mail : ge@kbu.ac.th


วิทยาเขตร่มเกล้า
kbu map p
(คลิกรูปแผนที่เพื่อขยาย)

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารเกษมนครา ชั้น 2 ห้อง R2235, R2237
Tel: 02-904-2222ต่อ 2204
Fax: 02-904-2200
E-mail : ge@kbu.ac.th