ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************

 

 

โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม ส่งเสริมความเป็นทีม หัวข้อ รวมพลังทำความดีเพื่อพ่อหลวง "รัชกาลที่ 9" ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2558

โครงการเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง กิจกรร จิตอาสา สานฝัน แบ่งปันเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ภาคเรียนที่ 2/2558

 

 

 

******************************************************************

 

โครงการการเห็นคุณค่าในตนเอง ตอน สุขที่ใจทำดีเพื่อสังคม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ บรรยายพิเศษพร้อมฝึกปฏิบัติ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพุธตลอดปีการศึกษา 2559 ภายใต้โครงการศึกษาทั่วไป รักษ์ไทย งามอย่างไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นัก-ศึกษา และเห็นคุณค่าความเป็นไทย

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

copyright © 2010 - School of General Education